Εκτίμηση Κινδύνου Καταιγίδων (Threat Assessment)

Ανανέωση αυτόματα ανα 60 δευτ.
Image will refresh every 0 Minutes 60 Seconds
Model: BOLTEK LD-250 LIGHTNING DETECTOR