Ύψος νεφών σε χιλιόμετρα. METEO.GR
Θερμοκρασία κορυφής σύννεφων σύμφωνα με το χρωματισμό. ΜΕΤΕΟ60.FR