ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανανέωση αυτόματα ανα 1 λεπτο.
Image will refresh every 0 Minutes 60 Seconds
Model : LD-250 LONG RANGE LIGHTNING DETECTOR (max=1200km)