Ανάλυση δεδομένων του ανιχνευτή ηλεκτρικών εκκενώσεων(Analysis)

Ανανέωση αυτόματα ανα 5 λεπτά.
Image will refresh every 0 Minutes 300 Seconds
Model: BOLTEK LD-250 LIGHTNING DETECTOR