ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΥΕΤΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ(meteo.gr)

Απεικόνιση των μετρήσεων των μετεωρολογικών σταθμών του Αστεροσκοπείου Αθηνών.