Χιονισμένη Πρωτοχρονιά. Μύθοι και πραγματικότητες για την περίοδο 1950-2022.

Μεγάλος λόγος γίνεται άλλες φορές για λόγους εντυπωσιασμού και άλλες φορές από πραγματική απορία για το αν είναι συχνό το φαινόμενο να έχουμε χιονισμένη Πρωτοχρονιά σε κάποιες περιοχές της χώρας μας.

Το weather group.gr και ο πιστοποιημένος προγνώστης καιρού Βασίλειος Πανάκογλου αναλύει όλα τα στοιχεία των παρελθόντων ετών και σας παρουσιάζει τις χρονιές που είναι άξιες αναφοράς για τα χιόνια τους.

Να τονίσουμε ότι στην παρούσα έρευνα μελετάμε τις ημέρες που είναι χιόνοστρωμενες περιοχές της χώρας μας την παραμονή αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σε ευρύτερες περιοχές της χώρας και όχι σε διάφορες πόλεις.

1951 χιονισμένες μεγάλες περιοχές της Μακεδονίας της Θράκης της Ηπείρου της δυτικής Θεσσαλίας και ημιορεινών τμημάτων της υπόλοιπης Θεσσαλίας και βόρειας Στερεάς.

1952 χιονισμένα τμήματα της δυτικής Μακεδονίας.

1954 χιονισμένα με μεγάλο ύψος χιονιού τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και η δυτικη Μακεδονία και με μικρότερο ύψος χιονιού πεδινά τμήματα της Θεσσαλίας της Μακεδονίας της Θράκης της Ηπείρου και της βόρειας Στερεάς.(1η χρονιά με εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε όλη την Ηπειρωτική χώρα)

1955 χιονισμένη δυτική Μακεδονία και ορεινά και ημιορεινά της υπόλοιπης Μακεδονίας Θράκης και Θεσσαλίας.

1957 χιονισμένη δυτική Μακεδονία καθώς και  ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Μακεδονίας της Θράκης της Θεσσαλίας και της βόρεια Στερεάς Ελλάδας.

1961 χιονισμένη δυτική Μακεδονία και ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

1963 χιονισμένη με μεγάλο ύψος χιονιού η δυτική Μακεδονία και με μικρότερο ύψος χιονιού πεδινα τμήματα της Ηπείρου της Θεσσαλίας της Μακεδονίας της Θράκης και της βόρειας Στερεάς.

1966 χιονισμένη με μικρό ύψος χιονιού δυτική Μακεδονία.

1967 χιονισμένη δυτική Μακεδονία και κάποια ημιορεινά τμήματα της υπόλοιπης Μακεδονίας και Θράκης.

1968 χιονισμένη με μικρό ύψος χιονιού δυτική Μακεδονία και ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου της Θεσσαλίας της Μακεδονίας.

1969 χιονισμένη με μεγάλο ύψος χιονιού δυτική Μακεδονία τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας και κάποια χαμηλού υψομέτρου τμήματα της Ηπείρου της Θεσσαλίας της Μακεδονίας και της Θράκης.

1970 χιονισμένη δυτική Μακεδονία και ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

1972 χιονισμένη δυτική Μακεδονία και ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

1973 χιονισμένη με μεγάλο ύψος χιονιού για δυτική Μακεδονία τα ορεινά όλης της ηπειρωτικής χώρας και χαμηλά υψόμετρα της Ηπείρου της Θεσσαλίας της Μακεδονίας της Θράκης της κεντρικής Στερεάς και το εσωτερικό της Πελοποννήσου (2η χρονιά με εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε όλη την Ηπειρωτική χώρα).

1975 χιονισμένη με μεγάλο ύψος χιονιού η ορεινή και ημιορεινή Θεσσαλία Μακεδονία Θράκη βόρεια Στερεά Ελλάδα Ήπειρος καθώς και κάποια πεδινά τμήματα των προαναφερθεισών περιοχών με μικρό ύψος χιονιού.

1977 χιονισμένη με μικρό ύψος χιονιού για δυτική Μακεδονία και ορεινά και ημιορεινά της Θεσσαλίας της Μακεδονίας της Θράκης.

1978 χιονισμένα τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και χαμηλά υψόμετρα της δυτικής Μακεδονίας και του Έβρου.(3η χρόνια εκτεταμένων χιονοπτώσεων  σε ορεινά τμήματα όλης της ηπειρωτικής χώρας).

1980 χιονισμένη δυτική Μακεδονία και ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου της υπόλοιπης Μακεδονίας και ενδεχομένως της δυτικής Θεσσαλίας.

1983 χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και σε κάποια χαμηλά υψόμετρα της δυτικής Μακεδονίας της ανατολικής Μακεδονίας της Θεσσαλίας της ανατολικής Στερεάς της Εύβοιας είσαι ανατολικής πελοποννήσου και στο εσωτερικό της Κρήτης.(2η χρονιά με χιονοπτώσεις έως πολύ χαμηλά υψόμετρα της ανατολικής Στερεάς  Ευβοίας και της Κρήτης).

1984 χιονισμένη δυτική Μακεδονία.

1985 χιονισμένη με μεγάλο ύψος χιονιού δυτική Μακεδονία και τα ορεινά και ημιορεινά της Θεσσαλίας της βόρειας Στερεάς και της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μικρό ύψος χιονιού και σε κάποια σχεδόν πεδινά τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας της Θράκης της Θεσσαλίας και της βόρεια Στερεάς Ελλάδας.

1987 χιονισμένη με μεγάλο ύψος χιονιού όλα τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας καθώς και σε πεδινά τμήματα της Θεσσαλίας της Μακεδονίας της Θράκης της βόρειας Στερεάς και το εσωτερικό της Πελοποννήσου και της Ηπείρου.(4η χρονιά με χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας).

1989 χιονισμένη με μεγάλο ύψος χιονιού δυτική Μακεδονία και ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

1990 χιονισμένη μεγάλο ύψος χιονιού δυτική Μακεδονία και τα βουνά και ημιορεινά της Ηπείρου της Θεσσαλίας της Μακεδονίας και της Θράκης.

1992 χιονισμένα με μικρό ύψος χιονιού τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας η ανατολική Μακεδονία και Θράκη καθώς και έχει πολύ χαμηλά υψόμετρα της ανατολικής Στερεάς της Εύβοιας και της βόρειας Κρήτης (2η χρονιά με χιονοπτώσεις έως πολύ χαμηλά υψόμετρα της ανατολικής Στερεάς  Ευβοίας και της Κρήτης).

1993 χιονισμένη με μεγάλο ύψος χιονιού η δυτική Μακεδονία και τα ορεινά και ημιορεινά της βόρειας Στερεάς της δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας της Μακεδονίας της Θράκης και της Ηπείρου.

1996 χιονισμένη με μικρό ύψος χιονιού δυτική Μακεδονία και ορεινά και ημιορεινά τμήματα της υπόλοιπης Μακεδονίας και Θράκης.

1997 χιονισμένα με μικρό ύψος χιονιού τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας και ημιορεινά τμήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

1999 χιονισμένη με μικρό ύψος χιονιού δυτική Μακεδονία και ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

2000 χιονισμένη με αξιόλογο ύψος χιονιού δυτική Μακεδονία και τα ορεινά της υπόλοιπης Μακεδονίας και Θράκης.

2002 πολύ μεγάλο ύψος χιονιού στη δυτική Μακεδονία και με μικρότερο ύψος χιονιού χαμηλά υψόμετρα της Θεσσαλίας της Ηπείρου της βόρειας Στερεάς της Μακεδονίας και της Θράκης.

2005 μικρό ύψος χιονιού στη δυτική Μακεδονία.

2008 μικρό ύψος χιονιού σε ορεινά και ημιορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης.

2009 μεγάλο ύψος χιονιού στη δυτική Μακεδονία και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής χώρας.

2012 χιονισμένη δυτική Μακεδονία και ορεινά τμήματα της Ηπείρου της δυτικής Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

2015 χιονισμένα τα ορεινά τα ημιορεινά και πολύ χαμηλά υψόμετρα της ανατολικής Στερεάς της Εύβοιας της ανατολικής Πελοποννήσου ενώ πολύ μικρότερο ύψος χιονιού σε κάποια ορεινά ημιορεινά και σχεδόν πεδινά τμήματα της Θεσσαλίας της Μακεδονίας και της Θράκης.(3η χρονιά με χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα της ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας).

2017 μικρό ύψος χιονιού στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

2019 αξιόλογο ύψος χιονιού στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.(5η χρόνια με χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές ορεινές της ηπειρωτικής χώρας).

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Πολύ συχνό το φαινόμενο για τη δυτική Μακεδονία να είναι χιονισμένη την Πρωτοχρονιά. Έχει αραιώσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση από το 2000 και μετά.

Πεντε χρονιές σημειώθηκαν εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε πολλές ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας από βορρά έως νότο πού είναι το 2019 το 1987 το 1978 το 1973 και το 1954. 

Τρεις χρονιές με χιονοπτώσεις σε χαμηλά ή και πεδινά τμήματα της ανατολικής Στερεάς της Εύβοιας και πιθανόν της Κρήτης το 2015 το 1992 και το 1983. Καμία χρόνια από το 50 έως το 82.

Είναι πραγματικά δραματική η αλλαγή του κλίματος την χειμερινή περίοδο αλλά και την περίοδο της Πρωτοχρονιάς που αναλύουμε στη συγκεκριμένη ανάλυση. Τα βαρομετρικά συστήματα κινούνται νοτιότερα και έτσι οι ψυχρές αέριες μάζες και τα χιόνια να επηρεάζουν όλο και νοτιότερες περιοχές της χώρας μας.

Βασίλειος Πανάκογλου

Γεωπόνος και Πιστοποιημένος με ΑΡΙΣΤΑ προγνώστης καιρού!!

e-mail επικοινωνίας: meteovas79@ yahoo.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *